Κοντινές τοποθεσίες 
Περιοχή Βομβάλης, Βόρεια επαρχία, Σιέρρα Λεόνε
Καμάκουι, Βόρεια επαρχία, Σιέρρα Λεόνε
Μπίνκολο, Βόρεια επαρχία, Σιέρρα Λεόνε
Κοντινά μέρη
Rotifunk, Σιέρρα Λεόνε
Kaiba, Σιέρρα Λεόνε
Bungahun, Σιέρρα Λεόνε