Κοντινές τοποθεσίες 
Νταχράν, Ανατολική περιφέρεια, Σαουδική Αραβία
Khobar, Ανατολική περιφέρεια, Σαουδική Αραβία
Νταμάμ, Ανατολική περιφέρεια, Σαουδική Αραβία
Κοντινά μέρη
King Abdulaziz Air Base, Σαουδική Αραβία
Mina' al Khubar, Σαουδική Αραβία
Mina' al `Aziziyah, Σαουδική Αραβία