Κοντινές τοποθεσίες 
Ράμλα, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ
Λοδ, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ
Νέες Ζιώνα, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ
Κοντινά μέρη
Shmurat Sal`ei Oligoqen, Ισραήλ
Shmurat Brekhat Rehovot, Ισραήλ
Shmurat Shitta Malbina Yashresh, Ισραήλ

Ραντάρ Καιρού σε Ράμλα, Κεντρική περιφέρεια, Ισραήλ

Δείτε ολόκληρη τη χώρα στο Radar
The Tomorrow.io Platform
To view the map, please use a browser that supports WebGL.