Κοντινές τοποθεσίες 
Μαμού, Περιοχή Μαμού, Γκινέα
Νομός Mamou, Περιοχή Μαμού, Γκινέα
Νταλάμπα, Περιοχή Μαμού, Γκινέα
Κοντινά μέρη
Fello Boulouli, Γκινέα
Mont Kadiondola, Γκινέα
Mont Thienguel, Γκινέα