Χώρα των Βάσκων, Ισπανία πόλεις

Agurain / Salvatierra
Amorebieta
Amurrio
Antzuola
Araba / Álava
Aretxabaleta
Arrasate / Mondragón
Arrigorriaga
Astigarraga
Aulesti
Avellaneda
Axpe de Busturia
Bastida / Labastida
Beasain
Berriatua
Eibar
Elexalde
Errenteria
Eskuernaga / Villabuena de Álava
Gasteiz / Vitoria
Gipuzkoa
Güeñes
Hernialde
Ibarrangelu
Idiazabal
Izurtza
Laguardia
Lanestosa
Lapuebla de Labarca
Larraul
Lasarte
Laudio / Llodio
Leaburu
Leintz-Gatzaga
Lizartza
Markina-Xemein
Mendaro
Moreda Araba / Moreda de Álava
Mungia
Mutiloa
Oion / Oyón
Santurtzi
Sopuerta
Urnieta
Usurbil
Villanueva de Valdegovía
Zaldibar
Zamudio
Zierbena
Αζεπία
Αζωκοιτία
Αία
Αϊζαρναζαμπάλ
Αλγκόρτα
Αλκίζα
Άλμπιζτουρ
Αλόνσοτεγκι
Αμεζέτα
Αμορότο
Αντόιν
Αντούνα
Ανωέτα
Αραία
Αράμα
Αρμίνων
Αστέσου
Ατάουν
Βιλαμπώνα
Γαταρία
Γκαζτέλου
Γκαλντακάο
Γκάτικα
Γκάτσο
Γκέρνικα-Λούμο
Εα
Έλγκιμπαρ
Ελόριο
Έλσιγκο
Εραντίου
Ερμούα
Ερριωίτι
Εσκοριάτζα
Ζάλλα
Ζάμπρανα
Ζανούρι
Ζάραουτς
Ζαρατάμο
Ζέγκαμα
Ζέστοα
Ζιζουρκκίλ
Ζουμάια
Ζουμαράγκα
Ιρούρα
Λαγκράν
Λάντα
Λεγορέτα
Λέζα
Λεζάμα
Λέζο
Λέιο
Λεκέτιο
Μαναριά
Μεντεξά
Μουντάκα
Μουργία
Μουτρίκου
Μπακιού
Μπαλαράιν
Μπαρακάλντο
Μπασαούρι
Μπεράγκο
Μπεραντέβιλα
Μπεργκάρα
Μπέριζ
Μπερμέο
Μπερόμπι
Μπιζάμα
Μπιζκάια
Μπιλμπάο
Ναβαρίδας
Ντάρανγκο
Ντέμπα
Ντέριο
Ντονόστια / Σαν Σεμπαστιάν
Ολαμπρία
Ονάτι
Ονδαρίμπια
Ονντάρορα
Ορδίζια
Όριο
Ορμαϊτζέτι
Ορντέιν
Ορτουέλα
Ουρντούνα / Ορντούνα
Πασαία
Πλέντζια
Πορτογαλία
Σαμανίγκο
Σαντουτσού
Σεγκούρα
Σέσταο
Σόντικα
Σόπελα
Τολόσα
Τρέχω
Φόρουα
Χερνάνι
Ωρεξά
Ωριά