Κοντινές τοποθεσίες 
Λα Μασάνα, Λα Μασάνα, Ανδόρα
Ορντίνο, Ορντίνο, Ανδόρα
Arinsal, Λα Μασάνα, Ανδόρα
Κοντινά μέρη
Bony de les Collades, Ανδόρα
Aspres del Sola de Nadal, Ανδόρα
Bony de les Neres, Ανδόρα