Κοντινές τοποθεσίες 
Κανίλο, Κανίλο, Ανδόρα
Κατασκηνώνω, Κατασκηνώνω, Ανδόρα
Ελ Τάρτερ, Κανίλο, Ανδόρα
Κοντινά μέρη
Emprius de la Llosada, Ανδόρα
Bony de les Neres, Ανδόρα
Estany Gran de la Vall del Riu, Ανδόρα