Локации наблизо
Ar Rifā ‘, Южна губернаторство, Бахрейн
Madīnat ‘Īsá, Южна губернаторство, Бахрейн
Мадинат Чамад, Централна губернаторство, Бахрейн
Места наблизо
Ar Rifa Al Gharbi Heliport, Бахрейн
Mina Salman, Бахрейн
Mina' Salman, Бахрейн