Nearby locations
Vagharshapat, Armavir Region, Armenia
Tsaghkunk’, Armavir Region, Armenia
Artimet, Armavir Region, Armenia
Nearby popular places
Hovhannisyan H., Armenia
Komitasi, Armenia
Mashtots' M., Armenia